Vikarierende sognepræst Henriette Brix Worm Andersen tiltrådte den 23. december 2016 som vikar for sognepræsten i Herslev, Gevninge og Kornerup. Vikariatet er forlænget indtil videre. Dvs indtil stillingen som sognepræst for pastoratet bliver opslået, og embedet dernæst kan besættes med en af ansøgerne, som de to menighedsråd finder bedst egnet.
Denne sag trækker ud, idet vores provst Lars Munch er sygemeldt, og det er ham, som skal trække i trådene, for at få noget til at ske.