Menighedsrådet for Gevninge og Kornerup kirkesogne

Formand for menighedsrådet medlem af præstegårdsudvalget
Trine Toldam
toldam@live.dk 
Mobil 27 30 36 10

Næstformand for menighedsrådet
Emma Lovén Slott
slottemma@gmail.com

Kasserer, kirkeværge for Gevninge Kirke og formand for præstegårdsudvalget
Johannes Østergaard
mobil 20 21 58 98
johannes@havemette.dk

Formand for aktivitetsudvalget og webmaster
disse poster er endnu ikke besat.

Rådsmedlemmer
Eva Ankjær Andersen
eva.ankjaer@gmail.com
og
Lisa Bang Jensen
lisa.bang.j@gmail.com

Sekretær
Jette Vera Rander Laage-Petersen
jlaagep@gmail.com

Kontaktperson for personale
Anne Grete Harlou
ag@harlou.dk

Kirkeværge ved Kornerup Kirke og udenfor meninghedsrådet
Charlotte Brit Pedersen
Charlotte@pedersen-kornerup.dk