Menighedsrådet for Gevninge og Kornerup kirkesogne

Formand for menighedsrådet, medlem af præstegårdsudvalget og kontaktperson for personale
Trine Toldam
toldam@live.dk 
Mobil 27 30 36 10

Kasserer, næstformand, kirkeværge for Gevninge Kirke og formand for præstegårdsudvalget
Johannes Østergaard
mobil 20 21 58 98
johannes@havemette.dk

Formand for aktivitetsudvalget og webmaster
Mette Østergaard
mobil 23 30 34 13
mette@havemette.dk

 

Rådsmedlem
Hanne Eliasen
Hallisgaard@hotmail.com

Sekretær
Jette Vera Rander Laage-Petersen
jlaagep@gmail.com

Kontaktperson for personale
Maj-Britt Skjoldan
aabo@pedersen.mail.dk

Kirkeværge ved Kornerup Kirke og udenfor meninghedsrådet
Charlotte Brit Pedersen
Charlotte@pedersen-kornerup.dk

Dette menighedsråd er tiltrådt ved kirkeårets begyndelse, første søndag i advent 2016. Det blev resultatet af menighedsrådsvalget, et fredsvalg, i november 2016. Der er igen valg til menighedsrådet i år d. 15. september.

Menighedsrådsmøder

Tirsdag d. 17. november kl. 18.30
Tirsdag d. 24. november kl. 18.30 – det nye menighedsråd konstituerer sig.

Møderne holdes i Gevninge Kirke, sakristiet, og er offentlige.

Referater fra menighedsrådsmøder

Referat af rådsmøde 20.10.2020
Referat af rådsmøde 25.08.2020
Referat af rådsmøde 16.06.2020
Referat af rådsmøde 12.05.2020
Referat af rådsmøde 03.03.2020
Referat af rådsmøde 14.01.2020
Referat af rådsmøde 26.11.2019
Referat af rådsmøde 08.10.2019
Referat af rådsmøde 20.08.2019
Referat af rådsmøde 25.06.2019
Referat af rådsmøde 28.05.2019
Referat af rådsmøde 12.03.2019
Referat af rådsmøde 16.01.2019
Referat af rådsmøde 20.11.2018
Beslutningsreferat fælles menighedsrådsmøde Herslev og Gevninge- Kornerup den 30.10.18 (1)
Referat af rådsmøde 09.10.2018
Referat af rådsmøde 21.08.2018
Referat af rådsmøde 29.05.2018
Referat af rådsmøde 24.04.2018
Referat af rådsmøde 13.03.2018
Referat af rådsmøde 16.01.2018

Referat af rådsmøde 29.11.17

Referat af rådsmøde 24.10.17
referat af rådsmøde 22.08.17
Referat af rådsmøde 13.06.17
Referat af rådsmøde 09.05.17
Referat af rådsmøde 04.04.17
Referat af rådsmøde 07.03.17
Referat af rådsmøde 07.02.17
Referat af rådsmøde 07.01.17
Referat af rådsmøde 09.11.16