Menighedsrådet for Gevninge og Kornerup kirkesogne

Formand for menighedsrådet
Trine Toldam
toldam@live.dk 
Mobil 27 30 36 10

Næstformand og kirkeværge ved Gevninge Kirke
og kontaktperson for personale
Per Willemoes
lpwille@privat.dk

Kasserer og formand for præstegårdsudvalget
Johannes Østergaard
mobil 20 21 58 98
johannes@havemette.dk

Formand for aktivitetsudvalget
Mette Østergaard
mobil 23 30 34 13
mette@havemette.dk

 

Rådsmedlem
Hanne Eliasen
Hallisgaard@hotmail.com

Rådsmedlem
Toni Hansen Djurhus
toni.hansen77@gmail.com

Sekretær
Jette Vera Rander Laage-Petersen
jlaagep@gmail.com

Rådsmedlem
Maj-Britt Skjoldan
aabo@pedersen.mail.dk

Kirkeværge ved Kornerup Kirke og udenfor meninghedsrådet
Charlotte Brit Pedersen
Charlotte@pedersen-kornerup.dk