Kollekt i kirkerne

 
Kollekt / Indsamling i Kirkerne.

Der er tradition for i folkekirken at samle ind til sociale eller kirkelige formål. Ikke sådan at forstå at kirkegængerne skal betale for at komme i kirken, men kirkebøsserne er åbne om søndagen for de, der gerne vil give et bidrag til det formål, som præsten meddeler, der samles ind til.
Indsamlinger sker i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om indsamling i kirkerne til fremme af menighedspleje, sociale og kirkelige formål. Efter hver gudstjeneste foretager kirkesangeren optælling af de indsamlede midler, og overdrager pengene til sognepræsten. Beløbet noteres i en særlig regnskabsbog. Rent praktisk gør vi det sådan her i kirkerne, at præsten opbevarer pengene kortvarigt i et sikkerhedsskab. Kvartalsvis, eller når der er væsentlige midler i hænde, indsættes pengene på en separat bankkonto.
Regnskabet er offentligt, og sammen med menighedsrådets årsregnskab skal der aflægges regnskab for kollektkontoen.

I kirkerne her i pastoratet – Gevninge Kirke, Kornerup Kirke og Herslev Kirke – sker indsamlingerne koordineret, og bidragene går til fælles besluttede formål. Sognepræsten har udarbejdet en plan for, hvilke formål vi støtter, og de to menighedsråd i pastoratet har godkendt den plan.
Der kan fysisk lægges penge i kirkebøsserne – eller man kan betale ind på MobilPay. Gevninge, Kornerup og Herslev kirker har fælles  kollektkonto og MobilPay nummeret til denne er:  224089.

Gevninge Kirke har en moderne indsamlingsbøsse.  Foto: Mette Østergaard

 

foto: Mette Østergaard Kornerup Kirke har en pengeblok i egetræ med jernbånd fra 1757

 

Pastoratets kollektplan er følgende:

Indsamlingsperiode

Kollekt formål

Advent, jul, nytår samt pinse

Børnesagens Fællesråd

Første søndag i marts samt høst-gudstjenesterne

Folkekirkens Nødhjælp

Påske perioden

Fadderbørn

Allehelgenssøndag

Røde Kors Vågetjenesten

Øvrige søndage i året

Vekslende indsamling til 1) Fadderbørn
2) Menighedspleje

Lidt om de enkelte formål:

Børnesagens Fællesråd.
Børnesagens Fællesråd (BF) er et netværk af 21 landsdækkende organisationer, der arbejder for at sikre fattige og udsatte børn en tryg og god opvækst. Netværkets værdigrundlag er FN ́s Børnekonvention. Netværkets fokusområder er 1. børns rettigheder, 2. børnefattigdom, 3. ungdomskriminalitet, 4. forebyggelse og 5. anbragte børn.
Organisationens arbejde finansieres gennem sponsoraftaler og frivillige bidrag, herunder traditionen i den danske folkekirke ved at støtte BF.
Læs evt. mere på www.boernesagen.dk

 

Folkekirkens Nødhjælp.
Folkekirkens Nødhjælp (FN) er dannet i 1922 med det formål at arbejde for en mere ligeværdig og bæredygtig udvikling i verden. FN arbejder ud fra en opfattelse af, at alle mennesker har ret til et trygt og værdigt liv, der hvor de vokser op. FN arbejder med løsninger til bekæmpelse af sult undertrykkelse og fattigdom, men er også engageret i langsigtet udviklingsarbejde med opbygning af et robust lokalsamfund. Ved krig og naturkatastrofer støtter FN ofrene.
FN er blandt de danske NGO-er, der har tilladelse til husstandsindsamling een gang årligt. Samme dag samler vi ind i kirken til deres arbejde samt ved høstgudstjenesterne.
Læs evt. mere på www.noedhjaelp.dk

Fadderbørn.
Siden 2009 har pastoratet været fadder for et eller to børn i Indien henholdsvis Uganda. Vi har valgt at arbejde sammen med organisationen VerdensBørn, fordi denne organisation er specialiseret i at hjælpe børn på børnehjem og sikre deres skolegang, og endvidere fordi al administration heraf foregår på frivillig basis.
De børn, som vi startede med at støtte, har allerede afsluttet deres skolegang og er videre i livet. I sommeren 2017 afsluttede vores “dreng” Ajoy fra Indien sin grundskole og vores støtte afsluttes dermed. Nu støtter vi kun ét barn gennem en fadderskabsaftale, det er Caroline på 7 år i Uganda. Caroline har mistet begge sine forældre, og da hendes bedsteforældre ikke kan sikre hendes skolegang, er hun kommet på et børnehjem med tilhørende skole. For et beløb af 190 kr om måneden kan vi betales hendes ophold på hjemmet med fuld kost og grundskole.

Vores fadderbarn Caroline, der bor på børnehjem i Uganda og går i skole.

Det er vort håb, at vi kan indsamle tilstrækkelige midler til at støtte Caroline frem til afslutning af skolegang ved mindst 14 år, evt. 16 år.
Læs evt. mere på www.verdensboern.dk

Røde Kors Vågetjenesten.
Vågetjenesten er en aktivitet under Dansk Røde Kors. Formålet er at give medmenneskeligt nærvær og omsorg til døende i den allersidste tid. Vågetjenesten støtter døende mennesker, der ikke har pårørende tæt ved sig eller som aflastning for pårørende.
Vågetjenesten udføres af frivillige
Læs evt. mere på www.mitrodekors.dk

Menighedspleje.
Menighedsplejen er en lokal aktivitet, der udøves af sognepræsten i samarbejde med menighedsrådet. Det kan omfatte direkte hjælp til værdigt trængende f.eks, op under jul eller aktiviteter for ældre eller værdigt trængende bosat i pastoratet.