Kontakt

Sognepræst  
Henriette Tatjana Brix Worm Andersen
Mail  hta@km.dk
Mobil 30964062
Fastnet 46402038

Sognepræsten træffes efter aftale i Præstegården, Herslev Bygade 6A, Herslev, 4000 Roskilde.

Tal med præsten
Ring eller mail og få en aftale.

Mandag er præstens fridag.

Præstesekretær
Birgitte Ploug Riisgaard
Tirsdage og torsdage kl.10-13
Mail  bpr@km.dk
Mobil 21151538

Træffes i præstesekretær-kontoret i det nye sognehus ved Gevninge Kirke.

Vedrørende kirkegårdene i Gevninge og Kornerup
Arbejdet på kirkegårdene udføres af medarbejdere fra “Roskilde Kirkegårde”.
Dagligt vil Siw være på Gevninge Kirkegård dog enkelte dage på Kornerup Kirkegård.
Arbejdet udføres med hjælp af vores gravermedhjælper Steven Angus.
Kontakt kirkeværgen – se under Menighedsråd – hvis der er spørgsmål.

Graver Trine Barfoed Hansen (administrative opgaver og kirketjener) træffes
på graverkontoret  I Gevninge onsdag og fredag kl. 08 – 10 og på
mail:  graverengevninge@g-k-kirker.dk  , evt. på mob. 22755718.


Gravermedhjælper i Gevninge og Kornerup
Steven Angus

Organister
Claus Røllum-Larsen
Tine Lorenzen

Kirkesanger
Susanne Skov

Herslev Kirke
www.herslevkirke4000.dk