Kontakt

Sognepræst  
Henriette Tatjana Brix Worm Andersen
Mail  hta@km.dk
Mobil 30964062
Fastnet 46402038

Sognepræsten træffes efter aftale i Præstegården, Herslev Bygade 6A, Herslev, 4000 Roskilde.

Tal med præsten
Ring eller mail og få en aftale.

Mandag er præstens fridag.

Præstesekretær
Birgitte Ploug Riisgaard
Tirsdage og torsdage kl.10-13
Mail  bpr@km.dk
Mobil 21151538

Træffes i præstesekretær-kontoret, pavillonen ud for Herslev Bygade 6A, Herslev, 4000 Roskilde.

Ledende graver i Kornerup og Gevninge
Trine Barfoed Hansen
Mail graverenKornerup@g-k-kirker.dk
Mail graverenGevninge@g-k-kirker.dk
Mobil  22755718  Træffes ikke om mandagen

Gravermedhjælper i Gevninge
Valerie Dudley-Martin

Organister
Claus Røllum-Larsen
Tine Lorenzen

Kirkesanger
Mogens Lundbech

Herslev Kirke
www.herslevkirke4000.dk