Valg til menighedsrådet i Herslev, Gevninge og Kornerup

Det nuværende menighedsråds funktionsperiode udløber 1. søndag i advent, hvor to nye menighedsråd tiltræder. Da Herslev Sogn har besluttet at udtræde af det fælles menighedsråd, vil der fra 1. søndag i advent være 2 menighedsråd i pastoratet; Herslev Menighedsråd og Gevninge-Kornerup Menighedsråd