Gener i byggeperioden.

Som beskrevet i en anden artikel er vi nu i gang med byggeriet af vort nye sognehus. Det vil uundgåeligt medføre nogle gener i dagligdagen for brug af kirke og kirkegård. Vi gør dog det yderste for at begrænse disse gener mest muligt.

Byggepladsen. Hele det område mellem kirken og Gevninge Bygade vil være en stor byggeplads. Gaden op til kirken vil være lukket og forbeholdt arbejdsplads for entreprenørerne. Her vil man ligeledes finde deres opholdspavillon, opbevaringscontainer og lagerplads. Entreprenøren skal begrænse støj og støv mest muligt.

Besøgende til kirke og kirkegård. Adgang til kirken vil ske fra Kirke Allé til fods, idet den kørende trafik henvises til den kommunale parkeringsplads mellem Kirke Allé og Bygaden. Dog holdes en plads tæt på kirkeporten reserveret til handicapparkering / parkering for gangbesværede med rollator.

I kirken. Da el-og varmeforsyning til kirken udgår fra det tidligere kapel, bliver der etableret nødanlæg for el og varme. El vil således fungere som normalt. Varmeforsyningen er erstattet af elektriske varmeblæsere. Vi går jo sommeren i møde, så vi håber dette vil give den fornødne behagelige opholdstemperatur.

På kirkegården. Der er placeret en pavillon til gravernes brug for ophold, toilet, m.m. Det offentlige toilet vil delvis være nedlagt i byggeperioden. Graverne har dog tilbudt at under kirkelige handlinger såvel som i det daglige, når graverne er i arbejde på kirkegården, vil det være muligt for besøgende at låne toilettet.

Generelt. Menighedsrådet beklager de gener, der må opstå i byggeperioden, men som sagt prøver vi at begrænse dem. Men der vil sikkert opstå situationer, vi ikke har forudset. Besøgende er altid velkommen til at spørge graverne, hvorledes man skal forholde sig. Er der problemer er det bedst at kontakte kirkeværgen på tel. 20215898.