Frokostmøde: Husmænd i 100 år 1919-2019

Indlæser kort...

Dato/Tidspunkt
Dato - 11/01/2019
10:30

Placering
Sognehuset i Herslev


Dagens foredragsholdere er agronom Johannes Østergaard og landskabsarkitekt Mette Østergaard.
Johannes vil berette om de love, 1919-lovene, der for 100 år siden lagde grunden til de mange små husmandsbrug, der stadig præger vort landskab. Hvordan gik det til, og hvordan er det gået med husmandsbrugene?
Mette vil fortælle og vise billeder fra det meget lokale initiativ på Niels Frederiksensvej i Kornerup, hvor beboere på vejen i 2015 renoverede mindestedet for Niels Frederiksen ved Lindenborgvej, så det nu igen fremstår som et værdigt minde.
Niels Frederiksen var fra 1919 til 1947 formand for Statens Jordlovsudvalg, hvorunder udstykningerne til husmandsbrug hørte. Danske husmænd satte ved Niels Frederiksens død i 1953 en mindesten for ham, og der blev lavet et fint anlæg omkring stenen.

Frokostmøderne holdes altid i Menighedshuset lige bag Herslev Kirke. Det er de tre kirker Herslev, Gevninge og Kornerup der i fællesskab står bag arrangementerne.
Selve programmet for møderne har en fast skabelon: Vi indleder med at synge fra højskolesangbogen og har kirkens organist Agnes Malm Nielsen med ved klaveret. Derefter følger fredagens foredrag frem til frokosttid, hvor der er smørrebrød og øl/vand. Efter frokosten synger vi igen fra højskolesangbogen, og præsten giver en aktuel orientering.

Tilmelding: Det er nødvendigt med tilmelding af hensyn til borddækning, bestilling af smørrebrød og den begrænsede plads.
Tilmelding kan ske til mail: mette@havemette.dk. eller på mobil/sms: 23303413 i god tid før mødet.
Deltagerbetaling: 30 kr. og 5 kr. oveni, hvis man ønsker øl eller sodavand til smørrebrødet.