Byggeri af nyt sognehus.

Så kom vi i gang med byggeri af det nye sognehus for hele vores pastorat der omfatter Gevninge, Herslev og Kornerup sogne.

For et år siden faldt salget af den gamle præstegård beliggende i Herslev på plads, ikke kun præstegården men også præstegårdsjorden blev solgt. Dette var udførelsen af en beslutning tilbage fra den gang, man byggede den nye præstebolig i Herslev i midten af 1980-erne. Hermed blev grundlaget skabt for, at hele pastoratet kan få et nyt og brugervenligt sognehus placeret i Gevninge. Der er to primære årsager til placeringen i Gevninge. Den ene er nærheden til Trællerupskolen, som gør konfirmandundervisningen meget nemmere at gennemføre, da eleverne ikke skal bruge den halve af undervisningstiden til at cykle frem og tilbage til Herslev. Den anden årsag er, at der er sket en voldsom udbygning af Gevninge bysamfund, så Gevninge er blevet det centrale samlingspunkt for pastoratets aktiviteter.

Arbejdet med det nye sognehus blev lagt i hænderne på et byggeudvalg med en repræsentant fra hver af de tilknyttede kirker, altså Gevninge, Herslev og Kornerup. Byggeudvalget allierede sig med arkitektfirmaet Tegnestuen Aps-Arp & Nielsen, Vordingborg som har stor erfaring i at arbejde med bygninger knyttet til kirker og kirkelige aktiviteter. Det indledende arbejde har omfattet alle myndighedsformalia såsom dispensation fra lokalplanen, arkæologiske undersøgelser, jordbundprøver til detailprojektering og indhentning af tilbud fra håndværkere. Endelig her i marts måned kunne vi indgå aftale med byggefirmaet Mernild Byg i Roskilde om udførelsen.

Og hvad får vi så? Vi må desværre tage afsked med den tidligere kapelbygning. Kapellet brugte vi ikke mere og faciliteterne til graver såvel som besøgende på kirkegården levede ikke op til tidens krav. Den bygning rives ned. I stedet får vi et nyt spændende hus på 200 kvm. der kan huse vores gravere, vores præstesekretær med de administrative funktioner der knytter sig til pastoratet og endelig får vi en undervisnings- og mødesal der kan rumme op til 60 personer.

Selve byggeriet bliver lidt utraditionelt. Det er vanskeligt at lægge et stort hus så tæt på den historiske kirke på en måde der skaber arkitektonisk harmoni. Vi har derfor valgt at bygge huset med ensidig taghældning mod syd og montere taget med sedum planter, altså det man kalder “grønt tag”. Indvendig får vi en sal med moderne lyd- og billedanlæg til undervisningsbrug og foredrag og mødevirksomhed. Et køkken hvor vi kan lave kaffe vil der være samt god plads i garderoben og toiletter. Endelig det vi kalder et multirum, hvor der kan arbejdes kontormæssigt, afholdes mindre møder, kopiere undervisningsmateriale, m.m. Og så får graverne tidsvarende faciliteter som opfylder arbejdsmiljøkravene.

Vi vil løbende orientere om arbejdet, som vi håber vil være færdigt til 1ste søndag i advent.