Kirkerne er genåbnet for gudstjenester, men der er fortsat restriktioner i forhold til antal deltagere og afstandskrav.
Trine Toldam, der er formand for Gevninge-Kornerup menighedsråd, og sognepræst Henriette B.W. Andersen har sammenfattet de retningslinjer, der gælder for gudstjenester i Gevninge og Kornerup kirker. Klik på dette link:
Retningslinier pr. 18. maj 2020 pga. corona (2)

Kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt følgende retningslinjer:
WebPage

Landsforeningen af menighedsråd har udsendt følgende retningslinjer:
Vejledning-om-genaabning-Landsforeningen