Kirkesanger ved Herslev, Gevninge og Kornerup Kirker

En stilling som kirkesanger ved Herslev, Gevninge og Kornerup Kirker er ledig pr. 1. januar 2022.

Stillingen er på gennemsnitligt 13 timer pr. uge.

Kirkesangeren synger ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, hvor kirkesangeren leder kirkesangen. Vi synger nye og ældre salmer fra den traditionelle salmebog og fra 100 Salmer. Nogle gudstjenester ligger på hverdage. Der er i genenmsnit én bisættelse/begravelse om ugen. Kirkesangeren kan blive bedt om at synge solo og skal være indstillet på, at der kan forekomme særlige ønsker ved bryllupper, bisættelser og begravelser. Kirkesangeren deltager ved særlige arrangementer i sognehuset, hvor der også synges fra Højskolesangbogen. Kirkesangeren skal lejlighedsvis medvirke ved gudstjenester/andagter på det lokale plejehjem.

Er du kun interesseret i tjenester på enten lørdage og søn- og helligdage eller på hverdage, kan stillingen eventuelt deles med en anden kirkesanger.

De 3 kirker ligger i et naturskønt landområde i Lejre nær Roskilde. Der er 634 indbyggere i Herslev Sogn, 1.989 indbyggere i Gevninge Sogn og 224 indbyggere i Kornerup Sogn. Der er gudstjeneste i en af de 3 kirker hver søndag. Herudover er der hverdagsandagter og forskellige arrangementer arrangeret af menighedsrådene. Vi har en levende menighed og en god og stabil kirkegang, og der er stor tilslutning til menighedsrådenes arrangementer. Et nyt sognehus er under opførelse ved Gevninge Kirke.

Vi søger en alsidig kirkesanger med flair for det klassiske og rytmiske.

Vi forventer, at du:

  • har en uddannelse fra kirkemusikskolen eller anden relevant uddannelse, baggrund og erfaring, der kvalificerer til stillingen som kirkesanger
  • har en god sangstemme og kan synge vores kirker op
  • er indstillet på at synge i et toneleje, der er tilpasset menighedssang
  • har gode samarbejdsevner og forståelse for kirken som arbejdsplads og det kirkelige liv
  • har et venligt og imødekommende væsen

Der er 2 menighedsråd i pastoratet – Herslev Menighedsråd og Gevninge-Kornerup Menighedsråd.  Menighedsrådene arbejder sammen om forskellige aktiviteter.

Gevninge-Kornerup Menighedsråd og Herslev Menighedsråd er fælles ansættelsesmyndighed for pastoratets kirkesanger. Kirkesangeren refererer til Gevninge-Kornerup Menighedsråds kontaktperson, der også har instruktionsbeføjelsen over for kirkesangeren.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.800,88 kr.- 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr.(nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Henriette B.W. Andersen på telefonnummer 3096 4062 eller kontaktperson Anne Grete Harlou på telefonnummer 2195 9590.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Gevninge-Kornerup Menighedsråd på 7164fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 3. november 2021 kl. 12.00. Du bedes angive, om du er interesseret i hele stillingen eller kun en del af den.

Prøvesyngning og ansættelsessamtaler forventes at finde sted søndag den 14. november 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.