Landets biskopper er kommet med en vejledning vedr. vore kirkers håndtering af faren for corona-virus-smitte. Den anviser, at alle gudstjenester frem til og med 2.påskedag d. 13.april aflyses.
Derudover betyder det i Gevninge-Kornerup sogne at:
Frokostmødet fredag d. 13. marts på Nødager er aflyst.
Babysalmesang i Gevninge Kirke d. 18. marts er aflyst.
Morgenandagten d. 25. marts i Gevninge Kirke er aflyst.

Kommer der yderligere restriktioner vil vi informere derom på denne hjemmeside.

Begravelser/bisættelser vil fortsætte. Præsten skal som begravelsesmyndighed afholde begravelser/bisættelser, men disse afholdes i en forkortet form og uden deltagelse af kirkens musikere. Kontakt præsten.
Vedrørende dåb og bryllupper opfordres der til, at disse udsættes. Kontakt præsten og forhør dig.