Menighedsrådet for Gevninge og Kornerup kirkesogne

Formand for menighedsrådet
Trine Toldam
toldam@live.dk 
Mobil 27 30 36 10

Næstformand og kontaktperson for
personalet

Per Willemoes
lpwille@privat.dk

Kasserer og formand for præstegårdsudvalget
Johannes Østergaard
johannes@havemette.dk

Sekretær
Jennifer Skjoldan Pedersen
jennifer.skjoldan1@gmail.com

Formand for aktivitetsudvalget
Mette Østergaard
mette@havemette.dk

 

Rådsmedlem
Lisbeth Imer
lisbethimer@hotmail.com

Formand for kirke- og kirkegårdsudvalg
Toni Hansen Djurhus
toni.hansen77@gmail.com

Rådsmedlem
Jette Laage-Petersen
jlaagep@gmail.com

Kirkeværge ved Gevninge Kirke og rådsmedlem
Maj-Britt Skjoldan
aabo@pedersen.mail.dk

Kirkeværge ved Kornerup Kirke og udenfor meninghedsrådet
Charlotte Brit Pedersen
Charlotte@pedersen-kornerup.dk

Dette menighedsråd er tiltrådt ved kirkeårets begyndelse, første søndag i advent 2016. Det blev resultatet af menighedsrådsvalget, et fredsvalg, i november 2016.

Menighedsrådsmøder

Tidspunkt Begivenhed
24/10/2017 19:00 Menighedsrådsmøde
Gevninge Kirke, 4000
29/11/2017 19:00 Menighedsrådsmøde
Gevninge Kirke, 4000

Møderne holdes i Gevninge Kirke, sakristiet, og er offentlige.

Referater fra menighedsrådsmøder

Referat af rådsmøde 09.05.17
Referat af rådsmøde 04.04.17
Referat af rådsmøde 07.03.17
Referat af rådsmøde 07.02.17
Referat af rådsmøde 07.01.17
Referat af rådsmøde 09.11.16