‘Efter Ordet – Mad på Bordet’ onsdag d.5.december. Vi begynder som sædvanlig i Gevninge Kirke onsdag sidst på dagen. Tidspunktet er rykket 15 minutter til 17:15 så familierne har lidt bedre tid til at nå frem – før bedeslagene lyder.  Efter gudstjenesten i børnehøjde er der mad i beboer-huset i Gevninge Bygade. Det koster 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn at deltage. Tilmelding til præsten Henriette B.W.Andersen på mail:  hta@km.dk  eller på sms 30964062. –  senest mandag den 3. december om aftenen.