‘Efter Ordet – Mad på Bordet’ onsdag d.3.oktober. Vi begynder som sædvanlig i Gevninge Kirke onsdag sidst på dagen. Tidspunktet er rykket 15 minutter, så familierne har lidt bedre tid til at nå frem – før bedeslagene lyder kl. 17:15.  Efter gudstjenesten i børnehøjde er der mad i beboer huset i Gevninge Bygade. Det koster 30 kr. for voksne og 20 kr. for børn at deltage. Tilmelding til præsten Henriette B.W.Andersen på mail:  hta@km.dk  eller på sms 30964062. –  senest mandag d. 1.oktober om aftenen.